Policia Local

MISSIÓ

En un Estat Democràtic de Dret la missió principal de la Policia Local és donar al ciutadà la protecció necessària perquè puga exercir lliurement els Drets i Llibertats, removent les traves que impedisquen el seu lliure exercici i garantint la Seguretat Ciutadana. Com a Policia de seguretat, respecte al delicte l’objectiu serà previndre, evitar i si és el cas perseguir el fet delictiu. Com a policia assistencial o de serveis, respecte a la societat en general els objectius seran informar el ciutadà, la regulació del tràfic, la resolució de conflictes privats, prestar auxili en les situacions de perill i necessitat, col·laborar en el trasllat de malalts i ferits, prestar atenció als menors, etc.