05 Novembre 2018
HISENDA | ELS AUTOMÒBILS ELÈCTRICS PAGUEN MENYS EN TAVERNES BLANQUES

A partir del proper any, els vehicles ecològics voran reduït el seu pagament de la Taxa Sobre Vehicles de Tracció Mecànica gràcies a les bonificacions aprovades pel consistori:

  • Els turismes PLENAMENT ELÈCTRICS tindran una bonificació del 75%
  • Els vehicles HÍBRIDS tindran una bonificació del 50%

Pots sol·licitar les bonificacions mitjançant INSTÀNCIA GENERAL per Registre d'Entrada en la OIAC i aportant fotocòpia de:

  • Permís de circulació
  • Targeta ITV
  • Altres documents acreditatius