05 Desembre 2018
Actes contractació: Peó d'obra, pintor i orientador laboral

Ací baix podeu trobar l'edicte pel qual es fa pública l'Acta de Selecció Final.