07 Setembre 2018
PLA GENERAL
Informació i participació pública

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 31 de Juliol de 2018, acorda sotmetre a informació i participació pública, per període de tres mesos, el Pla General Estructural i d'Ordenació Detallada de Tavernes Blanques.

Relacionats