Perfil del Contractant

Accés a la plataforma de contractació de l’Estat, on es troben publicades les licitacions:

  • Òrgan de contractació ALCALDIA
  • Òrgan de contractació JUNTA DE GOVERN
  • Òrgan de contractació PLE