Estadístiques desocupats Servef

Demandants desocupats per Grups d'Edad i Gènere

Setembre 2018

VALÈNCIA
Municipi

< 25

25 - 44

> 44

Homes

Dones

Totals

Homes

Dones

Totals

Homes

Dones

Totals

TAVERNES BLANQUES 30 33 63 89 180 269 158 236 394

 

Municipi

Dones

Homes

Total Demandants

 TAVERNES BLANQUES 449 277 726

 

Si desitges consultar més estadístiques de la desocupació registrada SISPE (des de Maig 2005):