Centre Socicultural

DESCRIPCIÓ

L’edifici se situa sobre un solar, pràcticament rectángular, amb façana de 23 mts. al Bulevard Rei Don Jaime, i profunditat de 47,50 m, per la qual cosa la seua superfície és d’1.243,50 m2.
La superfície de solar ocupada per l’edifici és de 427,68 m2 sent enjardinat la resta del solar.
L’edifici, que es compon en tres cossos diferenciats, l’anterior i posterior de dues altures, i el central de tres altures. Té una superfície total construïda de 930,16 m2 i una superfície útil de 820,47 m2.
Construït amb estructura de formigó armat i tancaments de fàbrica de blocs vistos de morter blanc, va ser inaugurat l’1 d’abril de 1995.
Funcionalment es desenvolupa de la següent manera:

PLANTA BAIXA

Vestíbul i quatre dependències per a despatxos – dos a cada costat- en el cos anterior de l’edifici i accés des del fons al passadís de comunicació horitzontal amb la resta.
En el cos central se situen dues condícies diferenciades per sexes, amb una dotació total de quatre vàters, dos urinaris i dos lavabos, sent possible en cadascun d’ells l’accés de minusvàlids. En aquest cos central se situa el nucli de comunicació vertical – escala i ascensor.
En el cos posterior se situen dues dependències per a despatxos i tres per a aules.

PLANTA PRIMERA

S’accedeix pel nucli de comunicació vertical, situat en el cos central, i igual que en planta baixa, se situen enfront d’aquest les dues condícies amb idèntica dotació.
A la seua esquerra, i en el cos d’edificació anterior, se situa una sala d’usos múltiples que ocupa tota la superfície d’aquesta.
A la dreta i amb accés des del passadís se situen tres aules i dos vestuaris amb una dotació total, aquests últims, de quatre dutxes, tres vàters, dos urinaris i quatre lavabos.

PLANTA SEGONA

Inclou exclusivament l’accés a les cobertes i la sala de màquines de l’aire condicionat.
L’edifici està dotat amb aire condicionat -frio-calor- en totes les seues dependències, i producció d’aigua calenta en els vestuaris.

CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT

L’accés a l’edifici es fa a través d’una rampa lateral amb pendent inferior al 6%.
La porta de pas té un ample de 80 cm. en cada fulla.
Els passadissos són d’1,80 m d’amplària.
L’accés a la planta primera es realitza per mitjà de l’ascensor, amb portes automàtiques de 80 cm. de pas lliure i cabina d’1,20 m2.
Les condícies estan dissenyades per a l’accés i ús de minusvàlids.
Amb tot açò es compleix el que es disposa en el Decret 193/88 de 12 de Desembre de la Generalitat Valenciana.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per les dates de disseny i execució, l’edifici compleix les prescripcions de la NBE-CPI-91 (RD 279/1991 d’1 de Març).
Té nou extintors de pols i gas (pols química).
Posseeix enllumenat d’emergència i senyalització d’acord amb la CPI-91 i R.I.B.T.

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS

PLANTA BAIXA:

  • Cos anterior: Gestió Cultural.
  • Cos central: Endrece dones, Endrece homes, Cambra de màquines, Ascensor.
  • Cos porterior: Aula d’Informàtica i Arxiu.

PLANTA PRIMERA:

  • Cos anterior: CMFPA (Escola d’Adults), Adreça i Secretaria del CMFPA, Aula 1 i Aula 2.
  • Cos central: Endrece dones i Endrece homes.
  • Cos posterior: Vestuari dones, vestuari homes, Taller I, Taller II i Sala polivalent.