Agència Pública de Colocació

L’ajuntament de Tavernes Blanques, a través del Consorci Pactem Nord, impulsa l’Agència Pública d’ocupació de l’Horta Nord.
Els serveis que des de Pactem Nord s’ofereixen són:

Dirigits a les persones demandants d’ocupació:

 • Intermediació laboral.
 • Assessorament i orientació en recursos i tècniques de busca d’ocupació.
 • Capacitació personal i professional.
 • Informació sobre ofertes d’ocupació i procediments de selecció de personal.
 • Seguiment i actualització de la seua demanda d’ocupació.

Dirigits a les empreses col·laboradores:

 • Assessorament i suport en els processos de selecció de personal.
 • Identificació de candidats adequats a les ofertes d’ocupació que es generen i seguiment del procés de selecció i de l’adaptació al lloc dels candidats derivats des de l’Agència.
 • Assessorament en la gestió de l’empresa (ajudes, subvencions, mesures de foment d’ocupació, contractació de col·lectius específics, etc…) .

Tots els servicis, dirigits tant a empreses com a demandants d’ocupació, seran de caràcter gratuït.

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA:

Pots sol·licitar cita prèvia per a rebre assessorament relacionat amb ocupació i formació, els dimecres de 8.30 a 11 h a través de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) situada al pati interior de l’Ajuntament. Se’t facilitarà la següent sol·licitud perquè l’emplenes i fermes (També la pots portar emplenada des de casa):

DOCUMENTS A APORTAR PER A L’INSCRIPCIÓ EN LA BORSA D’OCUPACIÓ DE L’AGÈNCIA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD (PACTEM NORD):

 • DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del demandant.
 • Demanda d’ocupació del SERVEF (DARDE).
 • Currículum actualizat o Vida Laboral