Centre d'Informació Juvenil

MISSIÓ

És un espai on els jóvens poden trobar tota la informació, convocatòries, oci i temps lliure i participació en les activitats coordinades des de l’Espai Jove així com d’altres espais del seu interés en el seu procés d’emancipació.