Animació Juvenil

MISSIÓ

Els programes de joventut tenen com a missió la de dinamitzar, organitzar, gestionar i coordinar les polítiques de joventut, per a posar a l’abast dels jóvens del municipi les ferramentes necessàries per aconseguir la seua afirmació de la condició juvenil en tots els àmbits en què el jove pot participar, aportar, col·laborar i plantejar les seues necessitats així com donar suport al seu procés d’emancipació.