Gabinet Jurídic i Psicològic contra la Violència de Gènere

MISSIÓ

Assessorament jurídic i seguiment dels diferents casos, proporcionant una assistència i protecció integral a la víctima dels maltractaments, al menor i als ancians.