Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)

MISSIÓ

La funció del personal adscrit en l’oficina d’informació i atenció al ciutadà (OIAC) seran les de tramitar documentació, auxiliar a tècnics, atendre al públic i actes administratius d’acord a la normativa vigent i ordres del superior jeràrquic per a la consecució dels objectius del departament i la bona gestió de l’administració enfront del ciutadà.