Parcs i Jardins

MISSIÓ

La missió de l’àrea de Parcs i Jardins és conservar i mantindre el bon estat de les zones verdes de la població en l’àmbit de les seues competències a través de campanyes de conscienciació social, inspecció contínua, manteniment preventiu i correctiu, reparació i renovació del patrimoni d’infraestructures del municipi, així com el control i l’optimització de consums.