Obres i Serveis

MISSIÓ

La missió de l’àrea d’Obres i Servicis és conservar i mantindre el bon estat de la via pública en l’àmbit de les seues competències a través de campanyes de conscienciació social, inspecció contínua, manteniment preventiu i correctiu, reparació i renovació del patrimoni d’infraestructures del municipi, així com el control i l’optimizació de consums.