Neteja Viària i Recollida de Residus Sòlids Urbans

MISSIÓ

La neteja de la xarxa viària pública en totes les seues variants i l’arreplega dels residus urbans amb la freqüència i horari convenient, per a l’adequada prestació del servici.