Gabinet Psicopedagògic Municipal

MISSIÓ

Entendre el procés educatiu no únicament com una simple acumulació de coneixements sinó com un procés encaminat a la formació total de l’individu és la premissa bàsica sobre la qual es fonamenta esta àrea de gestió municipal que cobrix l’assistència psicopedagògica. Des de l’Ajuntament, es perseguix la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans de Tavernes Blanques.