Escola Municipal Infantil

MISSIÓ

L’Escoleta Infantil Municipal és un Centre d’Educació Infantil de primer cicle que depén de l’Ajuntament de Tavernes Blanques i que està homologada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. El fi de la nostra Escola és crear un ambient capaç d’afavorir el desenvolupament harmónic dels xiquets potenciant les seues capacitats físiques, sensorials, afectives, socials i psicològiques respectant sempre la individualitat de cada xiquet.

El Currículum d’este Centre s’estructura al voltant de les àrees establides per la LOE:

  • Coneixement de si mateix i autonomia personal.
  • El medi físic, natural, social i cultural.
  • Els llenguatges: comunicació i representació.