Gestió Esportiva

MISSIÓ

Dirigir l’Àrea d’Esports en els seus diferents vessants: administrativa, econòmica, de personal, organització, programes, activitats i instal·lacions esportives, d’acord i basant-se en les directrius del Regidor Delegat d’Esports i amb l’objectiu de generalitzar i facilitar l’accés a la pràctica esportiva a tots els ciutadans en els seus aspectes de competició i rendiment, educatiu, integració social, salut, ocupació de l’oci i temps lliure.