Gestió Cultural

MISSIÓ

El Departament de Cultura té com a objectiu la promoció, organització i gestió de la política cultural definida per l’Ajuntament, així com l’administració dels mitjans necessaris per a portar-la a terme.