Oficina de Promoció del Valencià (OPV)
QUÈ ÉS L’OPV?

L'Oficina de Promoció del Valencià de Tavernes Blanques i Bonrepòs i Mirambell és un servei públic d’aquests dos ajuntaments mancomunats que s'encarrega de la difusió de la nostra llengua pròpia en el municipi. A més de vetlar per la correcció de l'ús del valencià en tots els documents i publicacions de l'administració municipal, s’encarregarà d’organitzar i promoure l’ús del valencià a través de diferents campanyes adreçades a la població en general.

OBJECTIUS

Així doncs, l'Oficina té fonamentalment aquestes línies d'actuació:

  1. Traduir, revisar i corregir de textos de tota mena (documentació administrativa, textos dels mitjans de comunicació local, etc.).
  2. Assessorar lingüísticament (cursos, exàmens oficials, etc.).
  3. Realitzar campanyes de promoció del valencià.
  4. Dur a terme enquestes sociolingüístiques sobre l’ús del valencià en l’àmbit intern i extern.
  5. Oferir classes de valencià.
  6. Encetar el projecte lingüístic “Voluntariat pel valencià”, alhora que informar sobre tàndems en aquesta llengua.
  7. Assessorar sobre els drets lingüístics de la ciutadania en els diferents àmbits.
  8. Informar sobre actuacions teatrals, cinematogràfiques i culturals en valencià d’interés general.