Avís legal

El Ajuntamiento de Tavernes Blanques a través del portal www.tavernesblanques.es Facilita informació d’interés general del municipi de Tavernes Blanques i en particular informació i gestions pròpies De l’administració municipal.

El Ajuntament de Tavernes Blanques realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no obstant no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació se Trobe permanentment actualitzat.

El Ajuntament de Tavernes Blanques no es responsabilitza de l’accés o ús dels continguts. Igualment el Ajuntament de Tavernes Blanques no es responsabilitza dels accessos i continguts Que apareguen en els enllaços a altres portals que s’inclouen en www.tavernesblanques.es.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments Administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els Drets de propietat intel·lectual i industrial del Ajuntament de Tavernes Blanques, podrà originar el Exercici per este de les accions que legalment procedisquen.

El tractament de les dades de caràcter personal que s’arrepleguen a través del domini, se subjecta al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i Oposició en els termes establits en la legislació aplicable.

Protecció de dades

 

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Se li informa que les dades de caràcter personal que facilite, necessaris per a la prestació dels servicis oferits en l’Oficina Virtual del Ajuntament de Tavernes Blanques, quedaran registrats en distints fitxers de titularitat Del Ajuntament de Tavernes Blanques, la finalitat del qual és la gestió i registre de tota la Informació sobre els servicis sol·licitats, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció De Dades (http://www.agpd.es).

La direcció on el/la interessat/da podrà exercir els drets d’accés, rectificació, Cancel·lació i oposició davant dels òrgans responsables dels mateixos és:

Servici d’Atenció al Ciutadà del Ajuntament de Tavernes Blanques

Ajuntament de Tavernes Blanques

 

Tel: 96 185 32 67

Fax: 96 185 96 33

 

El Ajuntament de Tavernes Blanques s’obliga a utilitzar les dades de caràcter personal registrats exclusivament per als fins declarats d’eixos fitxers i garantix l’adopció de les mesures de seguretat Necessàries per a vetlar per la seua confidencialitat.