Serveis Socials

MISSIÓ

La nostra missió fonamental com a servei públic és el desenvolupament, gestió i coordinació dels programes d’aquest departament, així com aquells determinats per la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana. Tot això orientat a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans/as, així com la coparticipació en el desenvolupament de la localitat, oferint al ciutadà una sèrie de serveis, activitats, prestacions socials i econòmiques, orientades a cobrir les necessitats i demandes que ens plantegen, amb la finalitat de tractar d’evitar les desigualtats socials en l’accés als drets i recursos.