Programa d'Absentisme i Fracàs Escolar

MISSIÓ

L’objectiu que perseguix aquest Programa “Empoderant la teua vida” és donar una sortida a xavals entre 11 i 16 anys veïns de Tavernes Blanques; i amb problemes d’absentisme i fracàs escolar. Dotant-los d’habilitats i pautes en la gestió de les emocions i relacions socials, que permeta als joves desenvolupar una personalitat pròpia i un projecte de vida uniforme i saludable.

Aquest programa naix davant la necessitat d’una intervenció social més específica i especialitzada per donar resposta a una problemàtica cada vegada més emergent en el nostre municipi.

Per tot l’anterior, aquest Departament de Serveis Socials veu necessari la implantació d’aquest Programa “Empoderant la teua vida” com un recurs d’atenció especialitzada amb la finalitat de millorar i rendibilitzar la intervenció que des dels Serveis Socials Municipals es realitza.