AGENDA TELEFÒNICA

TELÈFONS MUNICIPALS
AJUNTAMENT
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
POLICIA LOCAL
CENTRE SOCIOCULTURAL
ESCOLA D'ADULTS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
JUTJAT DE PAU
SERVEIS SOCIALS
PAVELLÓ MUNICIPAL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CEMENTERI MUNICIPAL
LLAR DEL JUBILAT
C.P. REI EN JAUME
C.P. 9 D'OCTUBRE
C.P. SAN RAFAEL
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TAVERNES BLANQUES
TELÈFONS D'URGÈNCIA
POLICIA NACIONAL
CENTRE DE SALUD
EMERGÈNCIES MASSAMAGRELL
AMBULÀNCIA, BOMBERS, EMERGÈNCIES
AMBULÀNCIES SAMU
ATENCIÓ DONES MALTRATADES
HOSPITAL CLÍNIC VALÈNCIA
METRO VALÈNCIA
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
CORREUS TAVERNES BLANQUES
OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR
SOCIETAT VALENCIANA PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES (SVAP)
RÀDIO TAXI
TELE TAXI
TRÀFIC A LA CIUTAT
PORT AUTÒNOM DE VALÈNCIA