AGENDA TELEFÒNICA

TELÈFONS MUNICIPALS
AJUNTAMENT
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
POLICIA LOCAL
CENTRE SOCIOCULTURAL
ESCOLA D'ADULTS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
JUTJAT DE PAU
SERVEIS SOCIALS
PAVELLÓ MUNICIPAL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CEMENTERI MUNICIPAL
LLAR DEL JUBILAT
C.P. REI EN JAUME
C.P. 9 D'OCTUBRE
C.P. SAN RAFAEL
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TAVERNES BLANQUES
TELÈFONS D'URGÈNCIA
POLICIA NACIONAL
CENTRE DE SALUD
EMERGÈNCIES MASSAMAGRELL
AMBULÀNCIA, BOMBERS, EMERGÈNCIES
AMBULÀNCIES SAMU
CENTRE DONA 24 H VALÈNCIA
ATENCIÓ DONES MALTRATADES
HOSPITAL CLÍNIC VALÈNCIA
METRO VALÈNCIA
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
CORREUS TAVERNES BLANQUES
OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR
SOCIETAT VALENCIANA PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES (SVAP)
RÀDIO TAXI
TELE TAXI
TRÀFIC A LA CIUTAT
PORT AUTÒNOM DE VALÈNCIA