“SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT DEL MANTENIMENT DEL TREBALL DE LES DONES AUTÒNOMES/EMPRENEDORES”
(PUBLICACIÓ DOGV Num. 8234 / 14-02-2018)

A QUI SE SUBVENCIONA:
  • Done autònomes embarassades o en procés de adopció que contracten a persones desocupats.
REQUISITS PER A LA CONCESIÓ:
  • La contractació ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i sempre, prèviament a la baixa per maternitat de la dona treballadora autònoma.
  • La persona contractada ha d’haver romàs com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
  • La persona contractada no ha de mantenir cap relació de parentiu, per consanguinitat o afinitat, amb la persona beneficiària de la subvenció.
QUANTIA DE LES SUBVENCIONS:
  • Per a contractes temporals a jornada completa de, almenys, 3 mesos de durada: 1.500 €.
  • Per a contractes temporals a jornada completa de, almenys, 6 mesos de durada: 3.500 €.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDES I TERMINI:

A través del SERVEF http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion, de forma telemàtica des de l’enllaç “Sol·licitud telemàtica”. Del dia 15 de febrer al 1 d’octubre de 2018.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_1292.pdf