L’Ajuntament de Tavernes Blanques, a través de l’Agència Pública d’Ocupació Consorci PACTEM NORD, du a terme un Servei de Suport Informàtic per a millorar els coneixements telemàtics del ciutadà en la seua cerca de treball, així com per a la realització de gestions relacionades amb l’ocupació per mitjà dels serveis següents:

-Tallers Temàtics de Suport Informàtic: enfocats a l’aprenentatge del maneig de diferents ferramentes vinculades amb l’ocupació i el món 2.0. Les sessions es realitzen els divendres de 9:30 a 12:00 hores. Pots inscriure’t online omplint el formulari online, en l’aula i en l’Agència d’Ocupació de l’Ajuntament.

-Aula lliure de suport: per a consolidar coneixements impartits en els tallers i l’aprenentatge de diverses ferramentes com la utilització de certificats digitals, DNI electrònic per a l’obtenció de documents, així com orientació sobre aplicacions de mòbils per a la cerca d’ocupació. L’horari de l’Aula lliure és els divendres a partir de les 12:00 hores.

El Servici de Suport Informàtic es realitza al Centre Sociocultural situat en el Parc Rei En Jaume, s/n. Sempre davall la supervisió i assessorament d’un tècnic/a del Consoci PACTEM NORD.

Serà requisit per a poder optar als diferents serveis estar inscrit en l’Agència Pública d’Ocupació Consorci PACTEM NORD, pots fer-ho omplint la instància d’inscripció i presentant-la junt amb la documentació requerida per registre d’entrada en l’Ajuntament. Els ja inscrits hauran de mantindre la seua demanda activa realitzant la seua renovació anual.

PROGRAMACIÓ DELS PRÒXIMS TALLERS:

TALLER DATA
Cerca d’ocupació online 14 de juliol
Introducció a la informàtica 15 de setembre
CV i correu electrònic per a la cerca d’ocupació 22 de setembre
Cerca d’ocupació en Internet 29 de setembre