SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ Al CONSUMIDOR

El Servei d’Atenció i Informació al Consumidor (SAIC) és un servei que presta l’Ajuntament en col·laboració amb organitzacions per a la defensa del consumidor. Es tracta d’un servei subvencionat per la Generalitat Valenciana.

INFORMACIÓ:
   El SAIC està situat en el primer pis de l’edifici del Mercat Municipal, C/ Castelló nº15 (al costat del Centre de Salut).
  tblanques_saic@gva.es
   674 023 325
   L’horari d’atenció és el següent: