PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern té com a objecte incrementar i reforçar la transparència de l’activitat pública, garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

LA INSTITUCIÓ
ALTS CÀRRECS
JURÍDIC I PATRIMONIAL
CONTRATACIONS I SUBVENCIONS
ECONÒMICA
ELECCIONS