CONSORCI COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS L’HORTA NORD

NOVETAT: PUBLICACIÓ BORSAS DE TREBALL DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE L’HORT NORD (Publicació 14/02/2018)

INFORMACIÓ
ENTITAT DE LA QUAL DEPÈN
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA POLÍTICA I ADMINISTRATIVA
NOMBRE MITJÀ EMPRATS FUNCIONARIS I LABORALS
CENTROS QUE GESTIONA
PRINCIPALS FONTS FINANÇCAMENT I LA SEUA IMPORTÀNCIA