URBANISME

MODIFICACIÓ PUNTUAL Num. 9 DEL PLA GENERAL

L’Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2017, acorda sotmetre a informació pública, per period de 45 dies hàbils, a comptar del següent a la seua publicació en el DOCV, el Projecte de Modificació puntual núm. 9 del Pla General de Tavernes Blanques, redactat per Estudio Territorio, Arquitectura y

Llegir més

PLA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ (PIFS)

Ja ha començat la primera fase de les obres del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València. Moltes de les vies públiques poden veure’s afectades al pas del trànsit, vos adjuntem la informació de les obres que van a començar de manera imminent així com la seua ubicació. INFORMACIÓ: LLOC: Plaça de les

Llegir més