Publicat edicte d’aprovació de llistats definitius d’admesos i exclosos de la borsa d’Auxiliars Administratius i data de realització de l’examen.

 • Data exercici fase oposició: dilluns, 23 d’abril de 2018.
 • Hora de l’examen:
  • Primer torn a les 9:00 hores.
   • Des de: Abad Sastre, Alberto Manuel.
   • Fins: Llansol Ortiz, Carlos.
  • Segon torn a les 11:00 hores.
   • Des de: Lledó Colechá, María Dolores.
   • Fins: Zurdo Hernández, Felipe.
  • Lloc de l’examen: pavelló municipal de Tavernes Blanques, Carrer Doctor Barraquer, s/n.

Publicat edicte de subsanació de llistats definitius d’admesos i exclosos de la borsa d’Auxiliars Administratius.

DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA:

 1. Anunci remés al BOP, convocatòria de la Borsa d’Auxiliars Administratius.
 2. Edicte Bases de la Bosra d’Auxiliars Administratius.
 3. Instància Fase Oposició Borsa d’Auxiliars  Administratius.
 4. Edicte Llistat Provisional d’Admitidos-Exclosos Borsa Aux. Administratius.
 5. Edicte Llistat Definitiu d’Admesos-Exclosos
 6. Certificat de publicació d’Edicte
 7. Edicte de subsanació de Llistats Definitius d’Admesos-Exclosos

Des d’aquesta web es poden consultar les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació:

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html