Llistat provisional d’admesos i exclosos de la borsa d’Auxiliars Administratius.

  • Termini presentació reclamacions o esmenes: 5 dies hàbils des de la seua publicació, del 27 de febrer al 5 de març de 2018 (ambdós inclusivament) .

DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA:

  1. Anunci remés al BOP, convocatòria de la Borsa d’Auxiliars Administratius.
  2. Edicte Bases de la Bosra d’Auxiliars Administratius.
  3. Instància Fase Oposició Borsa d’Auxiliars  Administratius.
  4. Edicte Llistat Provisional d’Admitidos-Exclosos Borsa Aux. Administratius.

Des d’aquesta web es poden consultar les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació:

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html