Termini de presentació d’instàncies: del 13 al 29* de maig de 2017 (tots dos inclusivament).

Convocatòria proces selectiu per a la creació d’una borsa de treball de caràcter temporal, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per mitjà de la qual desenvolupar el Servei Especialitzat d’Atenció a les Famílies i la Infància (*SEAFI):

*(Base Quarta, apartat 4.3, paràgraf 2: Si l’últim dia del termini recau en dissabte, s’entendrà prorrogat automàticament fins al següent dia hàbil.)

DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENTE CONVOCATÒRIA:

  1. Anuncie convocatòria Borsa de Psicòlegs (SEAFI) remès a BOP de València
  2. Edicte Bases de la Borsa de Psicòlegs (SEAFI).
  3. Instància Fase Oposició Borsa de Psicòlegs (SEAFI) (Valencià).