S’informa que a partir del dia 20 de febrer del 2017, les flors dipositades en la consergeria del cementeri municipal, seran retirades. Es prega a tots els familiars que les desitgen reclamar, que ho sol·liciten abans d’aqueix dia en la mateixa consergeria.

A partir d’aquesta data, cada 2 mesos es retiraran les que es vagen dipositant en aquest departament i no siguen reclamades.

CONCEJALIA DE CEMENTERI

Tavernes Blanques 31 de gener 2017