Es va a procedir a l’ampliació del termini de presentació per part de les families de les sol- licituds d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’educació infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018, fins al 2 de juny.

Així mateix, s’ampliarà fins al 6 de juny el termini de tramitació de sol·licituds per part dels centres educatius.

Als pròxims dies es publicarà esta informació al DOGV.