ESCOLA D’IGUALTAT

Tots els dijous del 21 d’abril al 7 de juliol de 2016 de 18 a 20 h al Centre Sociocultural “L’Altruista” Aula Multiusos 2ª Planta. Inscripció: Ajuntament de Tavernes

Llegir més

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2016, acuerda aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección del Arbolado de Tavernes

Llegir més